Sınavlara Özel Koronavirüs Tedbirleri Açıklandı

Sınavlara Özel Koronavirüs Tedbirleri Açıklandı

Okul Öncesi ve Yaz Okulları ile Birlikte Ulusal Sınavlara İlişkin Tedbirler Görüşüldü.

Muğla Pandemi İl Koordinasyon Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığının 29.05.2020 tarih ve 7242962 sayılı “Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Yaz Okulları” ile 29.05.2020 tarihli “Özel Kurslar” ve “Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler” konulu talimatları gereği Muğla Valiliği Başkanlığı’nda toplandı. Muğla genelinde alınması gereken önlemler görüşülerek aşağıda verilen kararlar alındı. Alınan kararlara ilişkin;

“Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okullarda eğitimlere 16 Mart – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında ara verilmişti. ​Tedbirlerin uygulanmasıyla ülke genelinde olumlu sonuçlar elde edilmiş ve normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam etmektedir. Kontrollü sosyal hayat kurallarına uyularak İl Pandemi Kurulumuzun görüşleri de dikkate alınarak kurum binaları, eğitim etkinliği yapılan diğer alanlar, okul bahçesi ile öğrenci servis araçlarında ekte belirtilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için gerekli olan tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte ekte yer alan kurallara uyulması şartıyla 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel okul öncesi eğitim kurumlarının kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri halinde eğitime ve yaz okulu adı altında yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlayabilecektir” denildi.

Tıbbi Maske Kullanımı, Hijyen Ve Sosyal Mesafenin Korunması İle İlgili Tedbirlere Ek Olarak Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uyulacak Kurallar

Genel Düzenlemeler
1. Okullar açılmadan önce okullarda kullanılacak alanlar belirlenmelidir. Bu alanlarda doğal havalandırma koşullarının sağlandığından emin olunmalıdır.
2. Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit edilerek işaretlenmelidir.
3. Görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske kullanımı, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmalıdır.
4. Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda dezenfeksiyon için kullanılacak el dezenfektanı yeterli değilseartırılmalıdır.
5. Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler kullanım öncesinde dezenfekte veya sterilize edilmelidir.
6. Asansörleri kullanılması planlanan okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun kullanım sağlanmalı (kişi sayısı sınırlandırılmalı) asansör giriş ve içerisinde yeni kullanım kuralları tabelalar ile bildirilmelidir.
7. Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit edilmesi halinde her okul için önceden tespit edilmiş bir izole oda nakil öncesinde kullanılmak üzereayarlanmalıdır.
8. Okullarda öğrenci kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlanmalı, okullar hizmete başlamadan önce tamamen dezenfekte edilmeli ve bu işleme ilişkin belgeler il müdürlüklerine teslim edilmelidir.
9. Okuldaki tüm ortamların planlanan çerçevede periyodik olarak dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.
10. Okula kayıtlı bulunan öğrencilerin hizmet almaya devam edip etmeyeceği ve hizmet alacakların hangi tarihten itibaren devam edeceği tespit edilmelidir.
11. Sınıflarda sınıf kontenjanının yarısı kadar sayıda öğrenci bulunması sağlanmalıdır.
12. Ortak kullanım alanlarında aynı anda o alan için belirlenen kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulunmalıdır.
13. Öğrencilerin uyku saatinde kampet veya yataklarının arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılmalıdır.
14. Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir aradaolmalıdır. Gruplar arası geçişe izin verilmemeli ve gruplardan sorumlu personelin diğer gruplarla temas etmemesi sağlanmalıdır.
15. Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmelidir.
16. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapıkolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır.
17. Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenmelidir.
18. Sınıf temizlenirken eldiven kullanılmalı ve odanın temizliğinden hemen sonra eldiven çıkarılmalı ve çöp kutusuna atılmalıdır. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği ileovalanmalıdır.
19. Her odanın temizlik bezleri ayrı olmalıdır.
20. Sınıflar 40 dakikada bir havalandırılmalıdır.
21. Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.
22. Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına alınmalıdır.
23. Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılmalı ve grup odaları temizlenmelidir.
24. Kurumlarda klima ve her türlü iklimlendirme sistemleri kullanılmamalı, kullanılması durumunda ise periyodik olarak dezenfekte edilmeli, filtreleri temizlenmeli veya değiştirilmelidir.
25. Çöpler hijyen kurallarına göre saklanmalı ve atılmalıdır.
26. Kullanılan tıbbi tıbbi maske ve eldivenlerin atık kutularına atılmasının ve bu malzemelerin tıbbi atık olarak imha edilmesi sağlanmalı, çöp kovalarının üzeri kapalı tutulmalıdır.
27. Okullara evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemeler kabul edilmemelidir.
28. Kayıt kabul işlemleri okulda öğrencilere hizmet verilmeyen zamanlarda yapılmalıdır.
29. Veli toplantıları ile okul içinde veya dışında yabancı kişilerin katılımı ile yapılacak organizasyonlara araverilmelidir.
30. Velilerin çocuklarını bırakır ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul girişine belirleyici işaretlerkonulmalıdır.
31. Sivil savunma planlarına Covid-19’a ilişkin güncellemeler eklenmeli ve il müdürlüklerine bildirilmelidir.

Personel ile İlgili Önlemler
1. Okul müdürü tarafından Covid-19 ve korunma yolları hakkında personele bilgilendirme yapılmalıdır.
2. Personelin girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
3. Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanmalı ve tıbbi maskeler düzenli aralıklarla değiştirilmelidir.
4. Personelin okul içinde ve dışında giydikleri kıyafet farklıolmalıdır.
5. Personel mesai saatleri içerisinde okul dışınaçıkmamalıdır.
6. Hastalık belirtisi gösteren personel izolasyon odasına alınmalı ve ilgili tüm tedbirler alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

Çalışma Ortamının Düzenlenmesi
1. Ofislerde, sınıflarda ve bekleme alanlarında sandalye ve koltuklar arasında mesafe bırakılmalıdır.
2. Sınıflarda giriş ve çıkışlarda sosyal mesafenin korunarak hareket edilmesinden sınıf öğretmenleri ve nöbetçi yöneticiler sorumlu olacaktır.

Güvenlik Noktaları ve Okula Girişlerin Düzenlenmesi
1. Okul içerisine girişlerde personel tarafından ateş ölçümüyapılmalıdır.
2. Okul ve ders giriş çıkışlarında, yığılma ve kalabalıklarınönlenmesi için şubelere göre farklı saatlerbelirlenmelidir.
3. Zorunlu haller dışında binaya ziyaretçi (veli dahil) kabuledilmemelidir.
4. Mal kabulü kurum bahçe kapısında yapılmalı, ürünler dezenfekte edildikten sonra binaya alınmalıdır.

Servis Araçları İçin Yapılacak Düzenlemeler
1. Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere temizliği günde en az iki kezyapılmalıdır.
2. Servis taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanmalıdır.
3. Araç girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmelidir.
4. Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcuların tıbbi maske takmaları sağlanmalıdır.

Yemekhane/Kantin/Yiyecek Otomatı ve Su Sebillerinin Kullanımları ile İlgili Düzenlemeler
1. Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlanarak yemekhane alanı masa düzenine uygun şekilde ayarlanmalıdır.
2. Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gitmeli, öğrencilerin aynı masada oturmaları halinde aralarında en az 1 metre mesafe olmalıdır.
3. Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. malzeme kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis yapmaları sağlanmalıdır.
4. Okul bünyesinde bulunan yemekhane, kantin, büfe vb.yerlerde tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık vb. malzemeler kullanılmalıdır.

Öğrenciler ile İlgili Önlemler
1. Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmemelidir.
2. Öğrenciler okula geldiğinde kıyafetleri değiştirilmeli ve elleri dezenfekte edilmelidir.
3. Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
4. Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilmeli, öğrencilerin birbirilerinin eşyasını kullanmasına müsaadeedilmemelidir.
5. Öğrencilere oyunlarla sosyal mesafe öğretilmelidir.
6. Öğrencilere elleri düzenli yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı eğitimleri verilmelidir.
7. Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılmalıdır.
8. Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğrenci izolasyon odasına alınmalı ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilmelidir. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibiyapılmalıdır.

Ailelerin Alması Gereken Önlemler
1. Aile hasta çocuğu okula getirmemelidir.
2. Aile çevresinde Covid-19 tespiti durumunda okula bilgiverilmelidir.
3. Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, çocuğun sağlık durumu okulabildirmelidir.
4. Çocukların günlük ateş ölçümü yapılmalı ve hastalık belirtileri takip edilmelidir.
5. Çocuklarını servis aracı ile okula gönderecek aileler, servis aracı için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ve takip etmelidir.

İlimizdeki özel okul öncesi eğitim kurumlarında tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte belirtilen kurallara titizlikle uymalarının sağlanması ve uymayanlar hakkında ilgili birimlerce mevzuatları doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin yapılmasına;

B) Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, gemi adamı yetiştirme kursları, pilot yetiştirme kursları, özel çeşitli kurslar, özel hizmet içi eğitim merkezleri, özel uzaktan öğretim yapan kurslarda eğitimlere 16 Mart – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında ara verilmişti.

Tedbirlerin uygulanmasıyla ülke genelinde olumlu sonuçlar elde edilmiş ve normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam etmektedir. Kontrollü sosyal hayat kurallarına uyularak il pandemi kurulu görüşleri de dikkate alınarak motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, gemi adamı yetiştirme kursları, pilot yetiştirme kursları, özel çeşitli kurslar, özel hizmet içi eğitim merkezleri, özel uzaktan öğretim yapan kurslardan isteyenler; kurum binalarında, uygulama eğitim alanları ile araçlarında Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için gerekli olan tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte ekte yer alan kurallara uyulması şartıyla eğitimlere 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlayabilecektir. Özel öğretim kurslarında ise ilgili yazıda belirtildiği üzere faaliyetlere uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir.

Tıbbi Maske Kullanımı, Hijyen Ve Sosyal Mesafenin Korunmasına İlişkin Tedbirlere Ek Olarak Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (Mtsk), Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim Ve Geliştirme Kursu (Src), İş Makinesi Operatörlük Kursu, Gemiadamı Yetiştirme Kursu, Pilot Yetiştirme Kursları, Özel Çeşitli Kurslar, Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezleri, Özel Uzaktan Öğretim Yapan Kurslarda Uyulacak Kurallar

Kurslar Açılmadan Önce Uyulması Gereken Kurallar

• Kurslarda görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi, tıbbi maske kullanımı, kurs içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmalıdır. Yönlendirme ve işaretlenmesi gereken alanlar tespit edilerek işaretleme yapılmalıdır.

• Kurumlarca eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamadan önce koronavirüs tedbirleri kapsamında binanın personel ve kursiyerler tarafından kullanılan tüm bölümleri dezenfekte edilmelidir.

• Tıbbi maske ve eldivenler için tıbbi atık kutuları temin edilmelidir. Kurs girişinde, lavabolarda ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

• Kurs yöneticileri, eğitim personeli ve diğer personelin bulunduğu birimler ile kursiyerlerin ve misafirlerin kullanımına açık olan halkla ilişkiler, kayıt kabul vb. alanlar sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde düzenlenmelidir.

• Kurslarda; her türlü eşya, araç ve gereçlerin özellikle eller ile sık temas edilen yüzeylerinin su ve deterjanla yıkanmalı veya temizlik ürünü içeren solüsyon ile ıslatılmış bezle silinmeli, sonrasında yarım saat (kuruyana ve koku çıkana kadar) havalandırılmalıdır.

• Kurslarda ateş ölçer, tıbbi maske, kolonya, sıvı sabun ve dezenfektan malzemeleri bulundurulmalıdır.

• Kurumlarda klima ve her türlü iklimlendirme sistemleri kullanılmamalı, kullanılması durumunda ise periyodik olarak dezenfekte edilmeli, filtreleri temizlenmeli veya değiştirilmelidir.

• Kurs bünyesinde bulunan kantin, büfe vb. yerlerde tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılmalıdır.

• Dersliklerin oturma düzeni, kursiyerler arasında en az 1,5 metre olacak şekilde mesafe oluşturulmalı ve dersliklerin oturma planları her dersliğin kapısına asılmalıdır.

Kurslar Açıldıktan Sonra Uyulması Gereken Kurallar

1. Kursların faaliyet gösterdiği süre içerisindeki teorik ve uygulama eğitimleri ile teorik, e-Sınav ve uygulama sınavlarında tıbbi maske ve tek kullanımlık eldiven takılır, usta öğreticiler mümkünse siperlik kullanır, sosyal ve fiziki mesafe kuralına uyulur ve tıbbi maskesi bulunmayanlar ve değiştirmek isteyenler için kurumda tıbbi maske bulundurulur.

2. Kurslarda ve eğitim araçlarında ateş ölçer bulundurulmalı, kursa girişte ve eğitim aracına binmeden önce kursiyerin ve eğitim personelinin ateşi ölçülür. Eğitim ve sınav için kurum girişinde ateşinin yüksek olduğu tespit edilenler sınava alınmamalıdır.

3. Kursiyer ya da çalışanlarda hastalık belirtisi görülen veya ateş ölçümünde ateşi yüksek olduğu tespit edilenlerin en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılması için kurslar tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.

4. Teorik ve uygulama eğitiminden önce, sınavlarda ise sınav gününden bir gün önce e-sınav ve teorik sınavların yapılacağı okulun/kurumun genel temizliği (özellikle sınıflar ve tuvaletler) su ve deterjan kullanılarak yaptırılmalıdır. Okulda/kurumda sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, sıralar, masa yüzeyleri, merdiven tırabzanları gibi) temizliğine özellikle dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Okul tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmışçamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. Çamaşır suyu ile temizlik yapılan alanlar mutlaka havalandırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu İlkelerine uyulmalıdır.

5. Kurumların tuvalet ve lavabolarında sıvı el sabunu, kağıt havlu bulundurulmalı ve bu bölümlerin temizliğinin periyodik olarak yapılması sağlanmalıdır. Tuvaletlerde kullanılan tüm sabunluklar ve kağıt havluluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.

6. Teorik ve uygulama sınavının yapılacağı gün sınav yürütme komisyonu ile uygulama ve değerlendirme komisyonlarının katılacağı toplantı alanları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmelidir. Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak COVID-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi vermelidir. Toplantı sırasında su dışında ikramda bulunulmamalıdır. Su içmek isteyen kişiler tıbbi maskelerini kenarlarında bulunan lastiklerinden tutarak çıkarmalı, maskelerin ağız ve burnu kapatan ön yüzüne asla dokunmamalıdır. Maskeler yine kenarlarda bulunan lastiklerinden tutularak takılmalı ve sonrasında eller el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan kişiler sınav görevlisi olmamalıdır.

7. Kurslarda eğitim süreçlerine ilişkin alınacak tedbirlerden kurucu sorumludur. Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen kursiyer, yönetici ve personele gereken cezai işlem uygulanır.

8. Ders aralarında kursiyerlerin toplu halde bir arada bulunmamaları için gerekli tedbirler alınmalıdır.

9. Zorunlu olmadıkça asansör kullanılmamalı, kullanılması gerekiyorsa sosyal mesafe kurallarına uyularak binilmeli, temastan kaçınılmalı ve kurslara ziyaretçi kabul edilmemelidir.

10. Uygulama eğitim alanlarına kursiyerler toplu olarak götürülmemeli, toplu olarak götürülmesi gereken durumlarda ise taşıma yapılacak araçlara kapasitesinin yarısı kadar kursiyer alınmalıdır.

11. Uygulama eğitimlerinde araçta usta öğretici ve kursiyer dışında kimse bulunmamalıdır.

12. Uygulama sınavı esnasında, alanda sadece sınavda görevlendirenler ile kursiyerlerin bulunması sağlanmalıdır.

13. Sınav salonlarının bulunduğu okul/kurum girişlerinde kimlik kontrolü kimliklere dokunulmadan yapılmalıdır. Üst araması yapan görevliler eldiven, tıbbi maske ve yüz koruyucusu kullanması sağlanmalıdır. Kontroller sırasında adaylar sosyal mesafe korunarak alınmalı ve koridorlarda yığılma oluşturmadan adayların salonlara ulaşması sağlanmalıdır.

14. Okul/kurum ve sınav salonlarının girişlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
15. Sınav salonunda aday ve görevli sayısı kadar yedek tıbbi maske bulundurulmalıdır.

16. Sınav salonlarında sınav evrakı dağıtımı öncesinde salon başkanı tarafından adaylara sınav konusunda yapılacak açıklamalara ek olarak COVID-19 ile ilgili sınav sırasında alınacak önlemler konusunda açıklama yapılmalıdır. COVID-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda açıklama metni “Değerli adaylarımız, ciddi solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle seyreden COVID-19 nedeniyle sınav sürecinde almanız gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe (en az 1,5 metre) kuralına dikkat ediniz. Sınavın yapıldığı okulda, bahçede, sınav salonunda ve sınav süresince maskenizi çıkarmayınız. Maskeniz nemlenir/değiştirmeniz gerekir ise lütfen salon sınav başkanını/gözetmenini elinizi kaldırarak yanınıza çağırınız. Salon görevlilerimizce size yeni maske verilecektir. Maskenizi çıkarırken maskenin lastiklerini kullanınız, maskenin dış yüzeyine dokunmayınız, tekrar maskenizi lastiklerinden tutarak takınız ve el antiseptiği kullanınız. Elinizi yüzünüze dokundurmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Başarılar diliyoruz.” açıklaması yapılmalıdır.

17. E-sınav ile teorik sınav yapılan dersliklerde kursiyerlerin oturacağı sıralar en az 1.5 metre olacak şekilde düzenlenmeli ve kursiyerler bu düzene göre oturmalıdır.

18. Normalleşme süreci tamamlanana kadar özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kursları sınavları için sınav salonlarında

kursiyerler arasında 1,5 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Sınav salonunda bu şartın sağlanması için Bakanlıktan gönderilen 20 kursiyerlik listeden artan kursiyerler, mesafe şartı gözetilerek oluşturulacak yeni bir sınav salonuna yerleştirilmelidir. Sınav komisyonundaki kişiler salonlara başkan olmalıdır. Bu salonlara görevlendirilecek gözetmenler ise öncelikle sınav yürütme komisyonunda (Komisyon başkanı hariç) görevli olanlar ile sınavda görevli bina sorumlusu, şef, memur diğer görevlilerden tamamlanmalıdır. Yeni oluşturulan sınıflar için iki kişilik sınav komisyonu oluşturulamaması durumunda sınav salonlarında birer kişi görev yapmalıdır. Teorik sınav değerlendirmesi ile uygulama sınavları milli eğitim müdürlüklerince 20 kursiyer için görevlendirilen sınav komisyonlarınca yapılmalıdır.

19. Motosiklet ve iş makineleri kurslarının uygulama eğitimi ve sınavlarında kursiyerler kendilerine ait kask, eldiven, kulaklık, kolluk, dizlik, yelek vb. malzemeleri kullanmalıdır. Bunun mümkün olmaması halinde kurum tarafından sağlanan bu malzemeler her kullanımdan sonra dezenfekte edilerek kullanılmalıdır.

Kurumların Faaliyetlerine Ara Verilmesi Nedeniyle Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları, Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları ve İş Makineleri Sürücü Eğitim Kurslarında Yapılması Gereken Düzenlemeler

1. Kurumlarda eğitim faaliyetlerine ara verilmesi nedeniyle modülden silinen dersleri tamamlayamayan kursiyerler için modülde düzenleme yapılacaktır. Eksik olan derslerin kurumlar tarafından 31/12/2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

2. Eğitim faaliyetlerine ara verilen tarihten önce açılan dönemler kapsamında eğitimini tamamlayamayan kursiyerler hakkında modül üzerinde yer alan 5 gün, 45 gün ve 60 günde tamamlanması ile ilgili süre sınırlamaları dikkate alınmayacaktır.

3. Koronavirüs salgını nedeniyle araç muayenelerini yaptıramayanlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan 2020/11 sayılı Genelge kapsamında 03/04/2020 ve 03/07/2020 tarihleri arası muaf tutulduğundan bu süre içinde muayenesi bulunmayan araçlar eğitim ve sınavlarda kullanılabilecektir.

İlimizde faaliyette bulunan söz konusu kurumların binaları, uygulama eğitimi alanlarında, sosyal dinlenme tesislerinde ve bu kursların eğitim sonunda sınavlarının yapıldığı bina ve uygulama sınavı alanlarında yukarıda belirtilen tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte belirtilen kurallara titizlikle uymalarının sağlanması ve uymayanlar hakkında ilgili birimlerce mevzuatları doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin yapılmasına;

Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Yaz Okulları ile özel kursların1 Haziran 2020 tarihi itibari ile gerekli tedbirleri alması, belirtilen kurallar çerçevesinde gerekli tedbirleri alamayan işletmelerin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde tespit edilen eksikliklerin yazılı olarak tebliğ edilmesi, uygun görülen işletmelerin hizmet vermeye başlatılması, eksiklik tespit edilenlerin ise, bu eksiklikleri tamamladıklarına dair müracaat etmeleri üzerine tekrar kontrol edilerek, uygun görülen işletmelerin hizmet sunmaya başlayabilmelerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce izin verilmesine;

C) Koronavirüs tedbirleri kapsamında ulusal düzeyde yapılacak sınavlarda hastalığın buluşmasını en aza indirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından “COVID-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler”e ilişkin öneriler ile ilgili olarak;

Covıd-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler

Ulusal düzeyde yapılan sınavlarda çok sayıda aday ve görevli sınav ortamında kapalı alanda uzun süre bulunacaktır. Bu nedenle sınav sürecinde aday ve görevlilerin, COVID-19 kapsamında sağlığını korumak için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Adaylar ve yakınları COVID-19 ile ilgili alınan önlemler hakkında sınavı yapan kurum tarafından online olarak bilgilendirilmelidir.

Bina sınav sorumlusu ve yardımcıları tarafından sınavın yapılacağı okul ile ilgili alınması gereken önlemler

Sınavdan önce alınması gereken önlemler;
• Sınav gününden bir gün önce tüm okulun genel temizliği (özellikle sınıflar ve tuvaletler) su ve deterjan kullanılarak yaptırılmalıdır. Okulda sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, sıralar,masa yüzeyleri, merdiven tırabzanları gibi) temizliğine özellikle dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Okul tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. Çamaşır suyu ile temizlik yapılan alanlar mutlaka havalandırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu İlkelerine uyulmalıdır.
• Bina sınav sorumlusu sınavdan 1 gün önce yardımcıları, salon başkanları ve gözetmenler ile yapacağı toplantıda, bütün sınav görevlilerinin sosyal mesafe kuralına (kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde) uyarak oturmalarını ve tıbbi maske takmalarını sağlamalıdır. Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak COVID-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi vermelidir. Toplantı sırasında su dışında ikramda bulunulmamalıdır. Su içmek isteyen kişiler maskelerini kenarlarında bulunan lastiklerinden tutarak çıkarmalı, maskelerin ağız ve burnu kapatan ön yüzüne asla dokunmamalıdır. Maskeler yine kenarlarda bulunan lastiklerinden tutularak takılmalı ve sonrasında eller el antiseptiği ile ovalanmalıdır.
• Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan kişiler sınav görevlisi olmamalıdır.

Sınav sırasında alınması gereken önlemler;
• Adayların sınav yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak, yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. Adaylar okul binasına alınmadan önce sınav saatini beklerken, COVID-19 açısından sınav sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar bina sınav sorumlusu tarafından hatırlatılmalıdır. COVID-19 açısından Adayların dikkat etmesi gereken noktalar ile ilgili metin; “Değerli adaylarımız, ciddi solunum yolu belirtileriyle seyreden COVID-19 nedeniyle sınav sürecinde almanız gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan adaylarımız okul girişinde görevlilere bilgi vermelidir. Endişeniz olmasın şikayeti olan adaylarımız sınava alınacaktır. Şikayeti olanların bilgi vermesi sınav sürecinde sizin, sınav görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Okul içinde, bahçesinde ve diğer kalabalık ortamlarda sosyal mesafe olan en az 1 metre, 3-4 adım kuralına lütfen dikkat ediniz. Maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Başarılar dileriz”
• Aday yakınları okul ve okul bahçesine alınmayacaktır. Mümkünse aday yakınlarının beklemesi için uygun bir alan gösterilebilir. Aday yakınlarının beklerken COVID-19 açısından dikkat etmeleri gereken noktalar bina sınav sorumlusu tarafından hatırlatılmalıdır. COVID-19 açısından aday yakınlarının dikkat etmesi gereken noktalar ile ilgilimetin; “Değerli aday yakınları, sınav bitiminde adaylarınızı kapının önünde yığılma oluşturmayacak şekilde bekleyiniz. Adaylar sınavın büyük bölümünde dışarı çıkarılmayacaklardır bu nedenle sınavın bitişine yakın bir saate kadar daha uygun bir yerde bekleyebilirsiniz. Sosyal mesafe olan en az 1 metre, 3-4 adımkuralına lütfen dikkat ediniz. Maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. İyi günler diliyoruz.”
• Adayların sınavın yapılacağı okula ve salona girişleri sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak, yığılma olmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.
• Sınav salonlarının bulunduğu okul girişlerinde kimlik kontrolü kimliklere dokunulmadan yapılmalıdır. Üst araması yapan görevliler eldiven, maske ve yüz koruyucusu kullanması sağlanmalıdır. Kontroller sırasında adaylar sosyal mesafe korunarak alınmalı ve koridorlarda yığılma oluşturmadan adayların salonlara ulaşması sağlanmalıdır.
• Sınava giren adaylardan kesin COVID-19 tanısı olanlar ile kesin COVID-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olanlar okulun giriş katında bulunan ayrı bir salonda tıbbi maske takılarak sınava alınmalıdır. Bez maske kullananların maskeleri tıbbi maske ile değiştirilmelidir. Bu adaylar tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmamalıdır. Salon başkanları ve gözetmenler eğer aday ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalıdır.
• Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi COVID-19’u düşündürecek şikâyetleri olanlar ile son 14 gün içerisinde kesin COVID-19 vakası ile teması olan adaylar giriş katında bulunan ayrı bir salonda (kesin COVID-19 olan adaylar için ayrılmış salondan farklı bir salonda) tıbbi maske takılarak sınava alınmalıdır. Bez maske kullananların maskeleri tıbbi maske ile değiştirilmelidir. Bu adaylar tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmamalıdır. Salon başkanları ve gözetmenler eğer aday ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalıdır.
• Okul ve sınav salonlarının girişlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
• Sınav salonunda aday ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulmalıdır.

Sınav sonrasında alınması gereken önlemler;
• Adayların sınav sonunda salon ve okuldan çıkışları sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak, yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.
• Sınav salonları her oturum sonrası pencereler açılarak havalandırılmalıdır.
• Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır.
• Sınav sonrasında tüm okulun genel temizliği (özellikle sınıflar ve tuvaletler) su ve deterjan kullanılarak yaptırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu İlkelerine uyulmalıdır. (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/COVID19-PandemiDonemindeHalkaAcikAlanlarinTemizlikVeDezenfeksiyonu-03052020.pdf)

Sınav görevlileri tarafından sınav salonlarında alınması gereken önlemler:
• Sınav salon girişinde adayların salona alınmadan önce el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.
• Adaylar sınavın yapılacağı salona sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak ve kapı önünde yığılma olmasını engelleyecek şekilde alınmalıdır.
• Sınav salonunda adaylar sosyal mesafe kuralına uyularak (en az 1 metre) oturtulmalıdır.
• Sınav salonlarında sınav evrakı dağıtımı öncesinde salon başkanı tarafından adaylara sınav konusunda yapılacak açıklamalara ek olarak COVID-19 ile ilgili sınav sırasında alınacak önlemler konusunda açıklama yapılmalıdır. COVID-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda açıklama metni “Değerli adaylarımız, ciddi solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle seyreden COVID-19 nedeniyle sınav sürecinde almanız gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan adaylarımız, lütfen salon başkanına bildiriniz. Endişeniz olmasın şikayeti olan adaylarımız sınava alınacaktır. Şikayeti olanların bilgi vermesi sınav sürecinde sizin, sınav görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) kuralına dikkat ediniz. Sınavın yapıldığı okulda, bahçede, sınav salonunda ve sınav süresince maskenizi çıkarmayınız. Maskeniz nemlenir/değiştirmeniz gerekir ise lütfen salon sınav başkanını/gözetmenini elinizi kaldırarak yanınıza çağırınız. Salon görevlilerimizce size yeni maske verilecektir. Maskenizi çıkarırken maskenin lastiklerini kullanınız, maskenin dış yüzeyine dokunmayınız, tekrar maskenizi lastiklerinden tutarak takınız ve el antiseptiği kullanınız. Elinizi yüzünüze dokundurmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Başarılar diliyoruz.”
• Sınav görevlileri sosyal mesafeye (en az 1 metre, 3-4 adım) dikkat etmelidir.
• Sınav görevlileri ve adaylar sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gitmeli, sınav görevlileri sınav boyunca tıbbi maskeyi takmaya devam etmeli; adaylar ise yerlerine oturduklarında diğer adaylar ile aralarında en az 1 metre olacak şekilde mesafe sağlanabiliyor ise sınav başladıktan sonra isteyen aday tıbbi maskesini çıkararak sınava devam edebilir. Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, maskeler tekrar lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır. Mümkün olan yerlerde pencere açılarak içerinin havalandırılması sağlanmalıdır.
• Sınav evrakı toplanması sonrasında sınav görevlileri el hijyenlerini sağlamalıdır.
• Sınav evrakını imzalamak için görevliler kendilerine ait tükenmez kalemi kullanmalıdır. Görevliler arasında kalem alışverişi yapılmamalıdır.
• Engelli adaylara yardımcı olacak görevliler eğer aday ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalıdır.
• Adayların sınav bitiminde salondan çıkışları sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak, yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.
• Sınav salonları pencereler açılarak sınav sırasında ve sonrasında havalandırılmalıdır.

Sınava girecek adayların alması gereken önlemler:
• Adaylar okul, sınav salonu ve okul bahçesinde sosyal mesafeye (en az 1 metre, 3-4 adım) dikkat etmelidir.
• Okul ve sınav salonu girişinde adaylar el antiseptiği kullanmalıdır.
• Adaylar sınavın yapılacağı okulda, bahçesinde, sınav salonunda, sınav süresince tıbbi maske takmalıdır. Maskeler nemlenmesi durumunda yenisiyle değiştirilmelidir. Maske değiştirme söz konusu ise aday el antiseptiği kullanmalıdır. Nemlenmiş maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır.
• COVID-19 temasla bulaşabileceğinden adaylar kendilerine ait kurşun ve tükenmez kalem, silgi, kalemtraş vb kullanmalıdır. Sınav sırasında adaylar ve sınav görevlileri arasında kalem, silgi vb alışverişi yapılmamalıdır. Sınav evrakını imzalamak için adaylar kendilerine ait tükenmez kalemi kullanmalıdır.
• Adaylar sınav sonunda salon ve okul çıkışında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak, yığılma olmasını engelleyecek şekilde hareket etmelidir.

Yapılacak sınavlarda Covid-19 kapsamında ulusal sınavlarda alınacak önlemlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce titizlikle uygulanmasının sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.ç

Fotoğraflar Güncel Muğla Sağlık